Algemene vergaderingen

Informatie over de algemene vergadering van dit jaar en voorgaande jaren: oproeping, verslagen, … teksten en downloads.

Sioen Industries algemene vergaderingen in 2020

Gewone en buitengewone algemene vergadering van 24 april 2020

 1. Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2020
  Belangrijke mededeling aan de aandeelhouders omtrent de algemene vergaderingen van 24 april 2020
 2. Totaal aantal aandelen en stemrechten op 24 maart 2020 : 19.779.933, waarvan 33.500 aandelen met geschorste stemrechten.
 3. Aan de algemene vergadering voor te leggen documenten :
  1. Gewone algemene vergadering
  2. Buitengewone algemene vergadering
 4. Voorstellen tot besluit/commentaar van de raad van bestuur : zie de agenda in de oproeping
 5. Volmachten
 6. Recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen van besluit in te dienen
 7. Recht om vragen te stellen
 8. Notulen

Sioen Industries algemene vergaderingen 2018

Gewone en buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018

1. Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2018
Download document

2. Totaal aantal aandelen en stemrechten op 27 maart 2018: 19.779.933.

3. Aan de algemene vergaderingen voor te leggen documenten:
a/ Gewone algemene vergadering

 • Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van de Sioen Industries groep over het boekjaar 2017 (inclusief het remuneratieverslag)
  Download document
 • Jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire jaarrekening van Sioen Industries NV over het boekjaar 2017 (inclusief het remuneratieverslag en het voorstel van resultaatverwerking)
  Download document
 • Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van de Sioen Industries groep over het boekjaar 2017
  Download pdf
 • Verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening van Sioen Industries NV over het boekjaar 2017
  Download pdf
 • Geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017
  Download pdf
 • Statutaire jaarrekening van Sioen Industries NV over het boekjaar 2017
  Download document
 • Verslag betreffende de niet-financiële informatie
  Download document

b/ Buitengewone algemene vergadering:

 • Bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal
  Download document

4. Voorstellen tot besluit/ commentaar van de raad van bestuur: zie de agenda in de oproeping

5. Volmachten

 • Volmacht voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2018
  Download document
 • Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2018
  Download document

6. Recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen van besluit in te dienen
Download document

7. Recht om vragen te stellen
Download pdf

8. Notulen

 • Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2018
  Download pdf
 • Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2018

Sioen Industries algemene vergaderingen 2017

Gewone en buitengewone algemene vergadering van 28 april 2017

1. Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2017
Download document

2. Totaal aantal aandelen en stemrechten op 28 maart 2017: 19.779.933.

3. Aan de algemene vergaderingen voor te leggen documenten:
a/ Gewone algemene vergadering

 • Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van de Sioen Industries groep over het boekjaar 2016 (inclusief het remuneratieverslag)
  Download document
 • Jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire jaarrekening van Sioen Industries NV over het boekjaar 2016 (inclusief het remuneratieverslag en het voorstel van resultaatverwerking)
  Download document
 • Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van de Sioen Industries groep over het boekjaar 2016
  Download document
 • Verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening van Sioen Industries NV over het boekjaar 2016
  Download document
 • Geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016
  Download document
 • Statutaire jaarrekening van Sioen Industries NV over het boekjaar 2016
  download document

b/ Buitengewone algemene vergadering: geen

4. Voorstellen tot besluit/ commentaar van de raad van bestuur: zie de agenda in de oproeping

5. Volmachten

 • Volmacht voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2017
  Download document
 • Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2017
  Download document

6. Recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen van besluit in te dienen
Donwload document

7. Recht om vragen te stellen
Download document

8. Notulen

 • Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2017
  Download document
 • Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2017
  Download document

Sioen Industries algemene vergaderingen 2016

Gewone en buitengewone algemene vergadering van 29 april 2016

1. Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2016

Download pdf document

2. Totaal aantal aandelen en stemrechten op 29 maart 2016: 19.779.933.

3. Aan de Algemene Vergaderingen voor te leggen documenten:

 1. Gewone Algemene Vergadering
 2. Buitengewone Algemene Vergadering: geen

4. Voorstellen tot besluit/ commentaar van de Raad van Bestuur: zie de agenda in de oproeping

5. Volmachten

 • Volmacht voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2016
  Download pdf document

 • Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2016
  Download pdf document

6. Recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen van besluit in te dienen
Download pdf document

7. Recht om vragen te stellen
Download pdf document

8. Notulen

 • Notulen van de gewone algemene vergadering van andeelhouders van 29 april 2016
  Download pdf document

 • Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2016
  Download pdf document

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2015

1. Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2015

2. Totaal aantal aandelen en stemrechten op 24 maart 2015: 19.825.903, waarvan 36.242 aandelen met geschorste stemrechten

3. Aan de Algemene Vergadering voor te leggen documenten:

 1. Gewone Algemene Vergadering
 2. Buitengewone Algemene Vergadering: geen

4. Voorstellen tot besluit/ commentaar van de Raad van Bestuur: zie de agenda in de oproeping

5. Volmachten

6. Recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen van besluit in te dienen

7. Recht om vragen te stellen

8. Notulen

1.Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2014
Download pdf document

2. Totaal aantal aandelen en stemrechten op 25 maart 2014: 19.825.903, waarvan 11.653 aandelen met geschorste stemrechten

3. Aan de Algemene Vergadering voor te leggen documenten:

4. Voorstellen tot besluit/ commentaar van de Raad van Bestuur: zie de agenda in de oproeping

5. Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2014
Download pdf document

6. Recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen van besluit in te dienen
Download pdf document

7. Recht om vragen te stellen
Download pdf document

8. Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2014
Download pdf document

1. Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2013
Download pdf document

2. Totaal aantal aandelen en stemrechten op 26 maart 2013: 21.931.070, waarvan 1.026.738 ingekochte aandelen met geschorste stemrechten

3. Aan de Algemene Vergadering voor te leggen documenten:

 1. Gewone Algemene Vergadering:
 2. Buitengewone algemene vergadering:
  Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal

4. Voorstellen tot besluit / commentaar van de Raad van Bestuur: zie de agenda in de oproeping

5. Volmachten:

6. Recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen van besluit in te dienen
Download pdf document

7. Recht om vragen te stellen
Download pdf document

8. Notulen

1. Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 april 2012
download pdf

2. Totaal aantal aandelen en stemrechten op 27 maart 2012: 21.391.070

3. Aan de Algemene Vergadering voor te leggen documenten:

4. Voorstellen tot besluit / commentaar van de Raad van Bestuur: zie de agenda in de oproeping

5. Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 april 2012
Download pdf

6. Recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen van besluit in te dienen
Download pdf

7. Recht om vragen te stellen
Download pdf

8. Notulen van de algemene vergadering van 27/04 2012
Download pdf

1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2011
Download PDF

2. Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 april 2011
Download PDF