Corporate governance

Werkingcomités

Sioen heeft een audit comité, een remuneratie- en benoemingscomité. Deze comités staan de Raad van Bestuur bij bij het vervullen van hun toezichthoudende taken.

Verder lezen

Raad van Bestuur

Om de eenheid van het bestuur en beheer te waarborgen, zijn de principes vastgelegd in het Corporate Governance Charter.

Verder lezen

Remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur

Remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur en uitvoerend management in hun hoedanigheid als bestuurder.

Verder lezen

Remuneratieverslag

Remuneratiebeleid voor de CEO, de bestuurders en de leden van het directiecomité.

Verder lezen

Externe controle

Controles uitgevoerd door derden. Ze omvatten de controle van zowel de statutaire jaarrekeningen als van de geconsolideerde jaarrekening.

Verder lezen

Interne controle en risicobeheerssystemen

Het intern controlesysteem voor de inschatting van de risico’s die eigen zijn aan de vennootschap n de Groep steunt op 5 pijlers (COSO methodiek

Verder lezen

Algemene info

Info over o.a. de vennootschap, het kapitaal, stemrecht, naam.

Verder lezen