Info aandeel

Sioen Industries is genoteerd op de Beurs van Brussel sinds 18 oktober 1996.

Info over het aandeel

Teneinde de snelle groei van de onderneming te kunnen bijbenen en te verzekeren, en in de overtuiging dat een transparant beleid het groeipotentieel van de Groep zou ten goede komen, werd het Sioen aandeel op 18 oktober 1996 geïntroduceerd op de contantmarkt, dubbele fixing, van de beurs van Brussel. Een jaar later noteerde het aandeel op het semi continu segment van de termijnmarkt om vanaf 11 maart 1998 te noteren op het continue segment van de Brusselse termijnmarkt, ondertussen omgevormd tot Euronext Brussels.

Op 31 december 2018 bedraagt het totaal aantal aandelen 19 779 933 (uitgegeven en volstort), waarvan 12 906 212 aandelen, of 65,25% van het totaal aantal aandelen, worden gecontroleerd door de familie Sioen, onder andere via de holding Sihold NV. Het resterende aantal aandelen, 6 873 721 of 34,75%, is verspreid onder het publiek.
Sioen heeft geen preferente aandelen. De aandelen hebben geen nominale waarde.

Kennisgeving krachtens de wet op openbare overnamebiedingen

Met brieven gedateerd op 15 februari 2008 hebben Sihold NV, Sinvest NV en dhr. Jean-Jacques Sioen een kennisgeving gestuurd aan de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 74 § 7 van de wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen. Uit deze kennisgeving blijkt dat de kennisgever meer dan 30% van de aandelen met stemrecht bezit in Sioen Industries NV en dat Stichting Administratiekantoor Midapa de ultieme controle over Sioen Industries NV uitoefent.

Dividendenbeleid

Gewoonlijk wil de raad van bestuur streven naar een pay-out ratio van meer dan 15% en het dividend jaar na jaar laten stijgen zodat het dividend enerzijds gelinkt is aan de kasstroomvooruitzichten en anderzijds de aandeelhouders beloond worden voor het vertrouwen in de onderneming. Voor het jaar 2018 stelt de raad van bestuur voor om een dividend uit te keren ten bedrage van 0,62 EUR bruto (0,434 EUR netto). Bij goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders zal het dividend worden uitgekeerd aan de loketten van Belfius Bank, ING Bank, BNP Paribas Fortis Bank, Bank Degroof Petercam en KBC Bank vanaf 13 mei 2019.


Aandelen codes en classificatie

ISIN BE0003743573
Euronext code BE0003743573
Mnemo SIOE
Type Stock - Ordinary stock - Continuous
Market Euronext Brussels - Euronext - Local securities
Compartment B (Mid Cap)
ICB Sector classification:

  • 3000, Consumentengoederen
  • 3700, Persoonlijke en Huishoudelijke goederen
  • 3760, Persoonlijke goederen
  • 3763, Kleding & Accessoires

Reuters: SIOE.BR
Bloomberg: SIOE.BB


Dematerialisatie

Sinds 1 januari 2008 is de wet aangaande de afschaffing van effecten aan toonder van kracht. Deze wet is van toepassing op alle effecten van Belgische origine: staatsbons, kasbons, achtergestelde certificaten, fondsen, al dan niet beursgenoteerde aandelen van vennootschappen enz.

Meer info


Inkoopprogramma eigen aandelen

Onder deze sectie kunt u een overzicht vinden van onze inkoopprogramma's eigen aandelen.

More info


Downloads

Transparantiewetgeving

Obligatieleningen

Fusies en splitsingen


Contact

Financiële informatie en investor relations.

Institutionele beleggers en financiële analisten kunnen zich richten tot

Geert Asselman
Chief Financial Officer

Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
T: +32 51 74 09 80
F: +32 51 74 09 79
E: corporate@sioen.com