Info aandeel

Sioen Industries is genoteerd op de Beurs van Brussel sinds 18 oktober 1996.

Info over het aandeel

Teneinde de snelle groei van de onderneming te kunnen bijbenen en te verzekeren, en in de overtuiging dat een transparant beleid het groeipotentieel van de Groep zou ten goede komen, werd het Sioen aandeel op 18 oktober 1996 geïntroduceerd op de contantmarkt, dubbele fixing, van de beurs van Brussel. Een jaar later noteerde het aandeel op het semi continu segment van de termijnmarkt om vanaf 11 maart 1998 te noteren op het continue segment van de Brusselse termijnmarkt, ondertussen omgevormd tot Euronext Brussels.

Op 31 december 2019 bedraagt het totaal aantal aandelen 19 779 933 (uitgegeven en volstort), waarvan 12 907 047 aandelen, of 65,25% van het totaal aantal aandelen, worden gecontroleerd door de familie Sioen, onder andere via de holding Sihold NV. 33 500 aandelen, of 0,17%, worden gecontroleerd door Sioen Industries in het kader van een inkoopprogramma van eigen aandelen. Het resterende aantal aandelen, 6 839 386 of 34,58%, is verspreid onder het publiek.
Sioen heeft geen preferente aandelen. De aandelen hebben geen nominale waarde.

Kennisgeving krachtens de wet op openbare overnamebiedingen

Naar aanleiding van de inwerktreding van de wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen (Overnamewet), hebben Sihold NV, Sinvest NV en dhr. en mevrouw Jean-Jacques Sioen, op 15 februari 2008, een mededeling verricht overeenkomstig artikel 74 § 7 van de Overnamewet met het oog op een vrijstelling van biedplicht overeenkomstig artikel 74, §1 van de Overnamewet. Voor een actualisatie van de controlestructuur wordt verwezen naar de transparantieverklaringen op de website van de Vennootschap. De meest recente mededeling aan de Vennootschap overeenkomstig artikel 74, §8 van de Overnamewet dateert van 12 maart 2020. Naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Jacqueline Sioen-Zoete , hebben Sihold NV, Sicorp NV, JCA2M BV, ALCAMI BV, MIDIPA BV, Michèle Sioen, Daniëlle Sioen en Pascale Sioen (allen personen ten voordele van wie de in artikel 74, §1 van de Overnamewet bepaalde vrijstelling geldt overeenkomstig artikel 74, §5, 2°, 3° en 4° van de Overnamewet), de Vennootschap gemeld dat (i) Sihold 65,25% van de aandelen aanhoudt in de Vennootschap, (ii) Sihold NV wordt gecontroleerd door Sicorp NV , (iii) JCA2M BV, ALCAMI BV en MIDIPA BV de gezamenlijke controle hebben over Sicorp NV, en (iv) JCA2M BV wordt gecontroleerd door Michèle Sioen, ALCAMI BV wordt gecontroleerd door Daniëlle Sioen en MIDIPA BV wordt gecontroleerd door Pascale Sioen.

Dividendenbeleid

Gewoonlijk wil de raad van bestuur streven naar een pay-out ratio van meer dan 15% en het dividend jaar na jaar laten stijgen zodat het dividend enerzijds gelinkt is aan de kasstroomvooruitzichten en anderzijds de aandeelhouders beloond worden voor het vertrouwen in de onderneming. Voor het jaar 2019 stelt de raad van bestuur voor om het dividend te annuleren, gezien de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de uitbraak van het COVID-19 virus.


Aandelen codes en classificatie

ISIN BE0003743573
Euronext code BE0003743573
Mnemo SIOE
Type Stock - Ordinary stock - Continuous
Market Euronext Brussels - Euronext - Local securities
Compartment B (Mid Cap)
ICB Sector classification:

  • 3000, Consumentengoederen
  • 3700, Persoonlijke en Huishoudelijke goederen
  • 3760, Persoonlijke goederen
  • 3763, Kleding & Accessoires

Reuters: SIOE.BR
Bloomberg: SIOE.BB


Dematerialisatie

Sinds 1 januari 2008 is de wet aangaande de afschaffing van effecten aan toonder van kracht. Deze wet is van toepassing op alle effecten van Belgische origine: staatsbons, kasbons, achtergestelde certificaten, fondsen, al dan niet beursgenoteerde aandelen van vennootschappen enz.

Meer info


Downloads

Transparantiewetgeving

Obligatieleningen

Fusies en splitsingen


Contact

Financiële informatie en investor relations.

Institutionele beleggers en financiële analisten kunnen zich richten tot

Geert Asselman
Chief Financial Officer

Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
T: +32 51 74 09 80
F: +32 51 74 09 79
E: corporate@sioen.com